Nagrodzony naukowiec

W piątek, 5 lutego w Domu Uphagena przy ulicy Długiej, odbyła się uroczystość wręczenia nagrody miasta Gdańska dla młodych naukowców. Otrzymał ją dr Adam Marszk z Katedry Nauk Ekonomicznych naszego wydziału. Poniżej sylwetka naszego młodego kolegi, którą miałam przyjemność przybliżyć w czasie tej miłej dla Wydziału uroczystości.
Dr Adam Marszk, urodził się w Kartuzach. Ukończył I Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach, a następnie studia licencjackie i magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2011 r. był słuchaczem studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Ukończył te studia w czasie krótszym niż przewidywał regulamin, i w 2014 r. obronił rozprawę doktorską pt. „Rynki akcji a wzrost i rozwój gospodarczy w krajach słabo rozwiniętych: przypadek państw BRIC”. W 2013 r. rozpoczął pracę na stanowisku asystenta, a od 2014 r. jest adiunktem w Katedrze Nauk Ekonomicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
Immanuel Kant powiedział: Lekarze mniemają, że wiele pomogli choremu, gdy potrafili nadać chorobie odpowiednią nazwę, parafrazując Kanta można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach: Ekonomiści mniemają, że wiele pomogli gospodarce, gdy potrafili nadać zjawisku odpowiednią nazwę.
Dr Adam Marszk w swoich pracach badawczo-naukowych, nie tylko nazywa, ale także wskazuje jak modelować i dzięki temu diagnozować zjawiska związane z gospodarowaniem. Jest to cenny wkład, nie tylko w naukę, ale także w praktykę, która przez naukę powinna być wspierania.
Nagrodzony, swoje zainteresowania badawcze koncentruje przede wszystkim na innowacyjnych produktach finansowych oraz wpływie systemów finansowych na wzrost i rozwój gospodarczy. Prowadzi badania mające na celu określenie mechanizmów i dynamiki rozwoju rynków innowacyjnych produktów finansowych. Jest to stosunkowo nowy obszar badawczy zarówno w nauce polskiej, jak i światowej.
Wraz ze współpracownikami z Katedry Nauk Ekonomicznych, zastosował w badaniach nad innowacyjnością produktów finansowych, modele dyfuzji innowacji – czego wcześniej nie czyniono w odniesieniu do rynku produktów finansowanych. Metoda opracowana w oparciu o prowadzone badania, może być wykorzystywana do badań innowacji finansowych np. przez instytucje nadzorcze.
Dowodem wagi tego zagadnienia, a także dowodem uznania dotychczasowych osiągnięć jest przyznanie w styczniu tego roku, dr Marszkowi (oraz współpracującej z nim dr Ewie Lechman) przez jeden z najbardziej prestiżowy instytutów badawczy na świecie, grantu na kontynuację tych badań.
Dr Marsz jest także laureatem stypendium amerykańskiego CFA Institute (Chartered Financial Analyst Institute). Stypendium otrzymywał dwukrotnie, jako najlepszy student (2009) oraz nauczycieli akademickich (2013). Jest także posiadaczem ich certyfikatu, najbardziej prestiżowego certyfikatu w zakresie inwestycji na świecie. Jego zdobycie wiąże się z koniecznością zdania trzy etapowego egzaminu, dodam, że zdawalność jest na poziomie 50%, a dr Marsz dokonał tego z bardzo wysokim wynikiem. Tytułu CFA używa się jak nazwy stopnia lub tytułu naukowego, a przez część środowiska finansowego jest on uważany za ważniejszy i bardziej prestiżowy niż PhD.
Osobnym nurtem zainteresowań laureata jest filozofia i metodologia ekonomii. Dr Marszk jest współorganizatorem bardzo ambitnego przedsięwzięcia, realizowanego na Wydziale Zarządzania i Ekonomii: „Lektury dla odważnych”. Mniej więcej raz w miesiącu grupka zapaleńców czyta wspólnie i analizuje klasyczne dzieła filozoficzne i ekonomiczne – m.in. Kanta, Smitha, Marksa.
Adam Marszk wyróżnia się wśród ludzi swego pokolenia rzadką cechą – lubi czytać. Jest erudytą, imponującym szeroką wiedzą nie tylko specjalistyczną. Doskonale orientuje się w nowościach wydawniczych na międzynarodowym rynku księgarskim. Ma pokaźną bibliotekę, chętnie dzieli się z koleżankami i kolegami wrażeniami z najnowszych lektur.
Jestem dumna, że ta nagroda w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych trafia do naukowca Politechniki Gdańskiej, Wydziału Zarządzania i Ekonomii. Pokazuje to, że także na uczelni technicznej, można uprawiać z sukcesami naukę, w tych wydawałoby się odległych od profilu uczelni, dziedzinach.