Szkolenia z BHP i PP

Można zadawać pytanie po co studentom pierwszego roku potrzebne są szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Pierwszej pomocy? Po pierwsze dlatego, że wymóg tych szkoleń został zapisany w Rozporządzeniu MNiSW z 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na uczelniach gdzie w § 2.1 zostało zapisane: Rektor jest również obowiązany do organizowania szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w uczelni. Na naszym Wydziale została przyjęta zasada po równo 2 godziny z BHP i PP.  Na wielu uczelniach są to zajęcia realizowane bez udziału wykładowców w systemie e-learningowym.

Głównym zadaniem szkoleń BHP jest zapoznanie studentów z zagrożeniami, które mogą pojawić się w czasie studiów (na laboratoriach, ćwiczeniach) ale także w życiu domowym. Zadaniem szkoleń z pierwszej pomocy jest nabycie podstawowych umiejętności potrzebnych do udzielenia pomocy w przypadku skaleczenia, oparzenia, zasłabnięcia, skręcenia kończyny, bo takie wypadki mogą się zdarzyć w trakcie studiów. Mam nadzieję że takie podstawowe umiejętności nabyliście państwo po tych szkoleniach. Zachęcam do dyskusji, również a może przede wszystkim studentów pierwszego roku.