Sukces i zobowiązania

Politechnika Gdańska odniosła znaczący sukces w konkursie ”Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Sukces, który trudno przecenić. Sukces, na który złożyły się trzy elementy.
Pierwszym była starannie przygotowana, realistyczna projekcja rozwoju uczelni, oparta na wcześniejszych osiągnięciach i opisana w aplikacji, tworzonej w znacznej mierze w bardzo trudnym okresie dla Uczelni, po odejściu Naszego Rektora prof. Jacka Namieśnika przez Zespół kierowany przez ówczesnego Prorektora ds. Nauki prof. Janusza Smulko (jego członkami byli m.in. prof. Beata Basińska i dr Andrzej Szuwarzyński) i „oszlifowany” przez mini zespół prof. Janusza Nieznańskiego.
Drugim był nowy statut Uczelni pozytywnie oceniony przez ekspertów, który na ich życzenie był tłumaczony.
Trzecim było wystąpienie Naszego Rektora prof. Krzysztofa Wilde podczas tzw. przesłuchań w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego bardzo wysoko ocenione przez ekspertów. Okazało się, że w trakcie przesłuchań nie wszystkie uczelnie były reprezentowane przez rektora, co zostało odnotowane.

Droga do uzyskania statusu uczelni badawczej dla naszej Uczelni została otwarta. Ale, co trzeba sobie jasno powiedzieć, droga ta nie będzie łatwa. Wymaga utrzymania silnej władzy rektora i doskonalenia komunikacji władz rektorskich i dziekańskich ze społecznością uczelni. Dodatkową subwencję najprawdopodobniej trzeba będzie przeznaczyć na te działania, które sprawią, że osiągnięte zostaną ambitne cele, dotyczące głównie umiędzynarodowienia uczelni we wszystkich obszarach. Niezbędna będzie, zgodnie z zaleceniem ekspertów, koncentracja na priorytetowych obszarach badawczych i rozważenie zalecenia ekspertów podjęcia działań w kierunku połączenia w przyszłości Naszej Uczelni z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

Oceny eksperckie wszystkich dwudziestu uczelni są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z punktacją przypisaną każdej uczelni http://www.bip.nauka.gov.pl/inicjatywa-doskonalosci-uczelnia-badawcza/wyniki-pierwszego-konkursu-w-ramach-programu-inicjatywa-doskonalosci-uczelnia-badawcza.html, co stanowi novum i jest godne odnotowania. Mam nadzieję, że nie stanie się to źródłem napięć, lecz zachęci uczelnie do współkonkurowania. W konkursie bowiem, jak zgodnie stwierdzili Przewodniczący Zespołu Ekspertów oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas uroczystej gali podsumowującej konkurs, nie ma przegranych. Oznacza to w praktyce wpisanie się wszystkich najlepszych uczelni w przesłanie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej: „Wspieramy najlepszych naukowców, aby mogli stać się jeszcze lepsi”. I, mam nadzieję, wspieranie dobrych i aktywnych naukowców, których nie brakuje.

Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza to z pewnością trafne przedsięwzięcie, które skłoniło najlepsze polskie uczelnie do refleksji nad dotychczasowymi osiągnięciami oraz przemyślenie dalszych kierunków rozwoju. Wysokość wsparcia finansowego wszystkich uczelni, które wzięły udział w konkursie z pewnością nie jest na miarę ich oczekiwań, ale sam fakt pokazania ich zróżnicowania w ocenie niezależnych ekspertów jest istotną, nową wartością.

6 komentarzy nt. „Sukces i zobowiązania

 1. aldona

  Szanowni Państwo, gratuluję sukcesu. Jest on efektem nie tylko tytanicznej pracy badaczy, ale przede wszystkim wizyjności naczelnych władz i umiejętności stawiania celów które warto osiągać. To powód do pozytywnej zazdrości i marzenie o imitacji zachowań przez inne Uczelnie.
  Vivat Academia, vivant Professores!

  Odpowiedz
 2. Janusz Smulko

  Sukces Politechniki Gdańskiej w konkursie ”Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” oznacza przede wszystkim:
  – dodatkowe środki na badania dla czterech wyróżnionych w opisie projektu priorytetowych obszarów badawczych;
  – zmianę tzw. współczynnika SSR, określającego liczbę studentów przypadających na jednego nauczyciela akademickiego, z dotychczasowych 13 na 10.
  Obydwa punkty są bardzo ważne, ale to drugi zapewni istotnie łatwiejszy dostęp studentów do profesorów.

  Odpowiedz
 3. Joanna Wolszczak-Derlacz

  Szanowni Państwo, ocena ekspercka jest dość lakoniczna. Czy można prosić o informację nt. 4 wyróżnionych w aplikacji obszarów badawczych, które maja być wspierane: [4 priority research areas], pisze o nich także prof. Smulko. Dodatkowo w ocenie wymienia się także 18 działań, które maja zostać wdrożone [18 specific actions will be implemented].

  .

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code