Pracownicy niebędący czy wspierający

W nomenklaturze akademickiej występuje określenie ‘pracownicy niebędący nauczycielami akade-mickimi’, które mnie razi i ma, moim zdaniem charakter wykluczający. Uważam tak, gdyż obserwuję ewolucję uczelni od wielu lat, w tym również to, że wyraźnie przyśpieszył proces profesjonalizacji tej grupy pracowników. Coraz częściej zdobywają oni nowe umiejętności, podnoszą kwalifikacje związane z pracą zawodową, a także uzyskują stopnie naukowe. To jest bardzo ważne, zważywszy na ich rolę w uczelni. Pracownicy administracji wydziałowych i uczelnianej współtworzą i współodpowiadają za sprawny przebieg wszystkich procesów od strony organizacyjnej. Rola radców prawnych w procesie transformacji systemu szkolnictwa wyższego jest nie do przecenienia. Pracownicy dziekanatów współtworzą proces dydaktyczny w warstwie administracyjnej, wspierając studentów w toku nauczania. Pracownicy inżynieryjno-techniczni zapewniają sprawne funkcjonowanie infrastruktury naukowej i dydaktycznej, a pracownicy obsługi dbają o ład i porządek w naszym otoczeniu.

Posługując się terminologią nauk o zarządzaniu pracownicy uczelni, niezależnie od ich roli, a także studenci są interesariuszami wewnętrznymi uczelni. Mówiąc inaczej, są klientami wewnętrznymi uczelni. Dlaczego zatem ukuło się, co więcej zostało utrwalone pojęcie ‘pracownicy niebędących nauczycielami akademickimi’. Najwyższy czas, aby to zmienić. Dlatego proponuję odłożyć do lamusa to niefortunne pojęcie, wprowadzając określenie pracownicy wspierający podstawowe funkcje uczelni jakimi są dydaktyka, prace badawcze oraz doskonalenie relacji uczelni z otoczeniem społecznym.

Budowanie kultury jakości na uczelni, o której na ogół mówimy przy okazji akredytacji i tworzeniu towarzyszących jest dokumentów, jest zadaniem całej społeczności uczelni. A jeśli to nie ma pozostać wyłącznie sloganem, powinniśmy jak najszybciej zapomnieć o pojęciu ‘pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi’, zastępując je innym, niewykluczającym tej ważnej części naszej społeczności.

2 komentarzy nt. „Pracownicy niebędący czy wspierający

 1. Tadeusz Szymański

  W pełni popieram ocenę prof. K. Leji! Proszę zajrzeć do przyjętego przez senat w ub. tygodniu nowego Statutu PG.O tym, że na PG są zatrudnieni pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi jest jedno zdanie, a wcześniej nauczycielom akademickim poświęcono 2 strony! Odebrali więc to jako brak uznania dla ich pracy jako ważnego czynnika, współdecydującego o rozwoju całej uczeln.i

  Odpowiedz
 2. Agnieszka Landowska

  Szanowni Państwo,
  zgadzam się, aktualna nazwa NNA jest dość niefortunna.
  Określenie to występuje w ustawie, ale PG nie musi tego powielać.

  Pracownik wspomagający czy wspierający?

  Agnieszka Landowska

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code