W poszukiwaniu kompromisu

Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce zbliża się do finału. Po pierwszym czytaniu w Sejmie projekty trafiły do sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży wraz z licznymi poprawkami zaproponowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Poprawki te miały charakter merytoryczny i redakcyjny. Jedne i drugie są ważne, jednak uwaga skupia się na poprawkach merytorycznych. I jak to zwykle bywa – ortodoksyjni obrońcy wersji ustawy skierowanej do Sejmu są niezadowoleni, gdyż, mówiąc kolokwialnie, ustawa została nieco zmiękczona, a przeciwnicy ustawy nadal będą niezadowoleni, a co najmniej nieufni w zbawienną moc zapisów ustawy dla instytucji akademickich. Wprowadzając poprawki z pewnością starano się zbliżyć do kompromisu, nie ustępując zanadto z głównego przesłania ustawy. Czy ostateczny kształt ustawy i przepisów jej towarzyszących okaże się dobrym rozwiązaniem dla przyszłości szkolnictwa wyższego, okaże się w praktyce, gdyż pole do aktywności i nowych rozwiązań organizacyjno-zarządczych na poziomie instytucjonalnym jest bardzo duże. Mam nadzieję, że jako wspólnota akademicka będziemy potrafili tę przestrzeń, nazywaną autonomią dobrze wykorzystać. Oby politycy dostrzegli pilną konieczność zwiększenia nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę, gdyż jest to jeden z warunków koniecznych powodzenia reformy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code