Kongres Obywatelski

1500 zarejestrowanych uczestników VII Kongresu Obywatelskiego, większość spoza Warszawy, większość w wieku poniżej 30 lat. To fenomen, pewnie po części wynikający z osobowości Pana Jana Szomburga, spiritus movens przedsięwzięcia, a po części z potrzeby debaty społecznej. Hasło tegorocznego kongresu brzmiało: "Postawy i umiejętności kluczem do sukcesu Polaków". Oto główne myśli wybranych dyskutantów

Pan Jan Englert, przywołując "Tango" Mrożka zauważył, ze motorem postępu jest bunt, a to co można stworzyć z niczego to władza. Potrzebna jest nam klarowna standaryzacja, gdyż po 1989 r. nie wykształciły się autorytety i nie było granic do obalania (do buntu). Zwrócił też uwagę, że Internet zmieniając zasady porozumiewania, spowodował również łatwość manipulacji. Podał przykład kandydata na studia w Szkole Teatralnej, który seplenił, a na pytanie: ‚czy Pan wie, że uniemożliwia to wykonywanie zawodu aktora’, odparł: frajer dykcja, grunt talencik. Konkludując Jan Englert stwierdził: spróbujmy mieć dykcję, nie pocieszajmy się tym, że inni mają gorszą. Nie ulepszajmy innych, ulepszajmy siebie.

Pan Edwin Bendyk, dziennikarz ‘Polityki’ wspominając, że właśnie ukazał się raport OECD o możliwościach rozwoju świata do 2060 r., podkreślił, że skończyła się nam dywidenda demograficzna, a w związku z tym mamy wybór pomiędzy futurofilią, futurofobią, a nekrofilią polityczną. Apelował o odzyskanie przyszłości w kategoriach zasobu, o koalicję na rzecz rozumu, a także o to, aby nie mylić celów ze środkami.

Pan Robert Firmhofer, dyrektor Centrum Nauki Kopernik zastanawiał się nad tym, czy najlepszą drogą dla Polski jest upodabnianie się do chorego zachodniego świata, którego rola staje się drugoplanowa. Czy organizacje o kulturze folwarcznej (w 90%), odpowiedniej w przypadku standaryzowanego wytwarzania nie powinny się ewoluować w kierunku nowoczesnych organizacji, sprzyjających poszukiwaniu twórczych rozwiązań społecznych, pytał R. Firmhofer. Jego zdaniem konflikt międzydyscyplinarny jest sztuczny, ale zmiana, a także zmiana myślenia, boli…

Pan Jacek Santorski, psycholog biznesu wspominał, gdy w murach szacownej Politechniki Warszawskiej przez 30 laty miał wykład pt. ‘Psychologia betonu’. Podkreślał, że obecnie konieczne jest doskonalenia samoświadomości, lepsze poznanie siebie i docenianie daru słuchania, aby nie było konieczne wdrożenie programu ‘Polska na kozetce’.

Pan Marek Darecki, Prezes Zarządu WSK „PZL-Rzeszów” S.A., nazwał siebie zwierzęciem korporacyjnym i mówił, że trzeba skończyć z bylejakością i zastanowić się nad tym, co zrobić, aby mądrze wytwarzać więcej. Do tego potrzebne jest poczucie własnej misji i codzienne podnoszenie poprzeczki wobec siebie. Musimy wyjść poza strefę komfortu i otwarcie mówić: ‚ja się nie godzę’. Przedsiębiorca przyznał, że ostatnio obniżył swoje prognozy odnośnie miejsca Polski za 10-20 lat.

Pan Marcin Skrzypek, TNN Brama Grodzka, Lublin podkreślał znaczenie kultury dla kształtowania postaw zauważając, że potrzebujemy łagodności, co nie wyklucza pasji, a gonitwa i rozwój się nie są pojęciami tożsamymi. Apelował też: ‚cywilizujmy egoizm’.

Pan Maciej Witucki, Prezes Orange Polska podsumowując dyskusję podkreślił dostrzegalny w wypowiedziach głód zmian oraz głód wizji. Zauważył też, że obecnie nie da się zarządzać rozkazami. Powinniśmy myśleć o przyszłości, gdyż tam spędzimy resztę życia i o przyszłości trzeba mówić odważnie, zwalczając bylejakość.

Można postawić pytanie: jaki jest sens takich spotkań? Moim zdaniem brakuje debaty nad przyszłością Polski, rozmowy osób reprezentujących różne poglądy, lecz potrafiących rozmawiać.  Brak komunikacji pomiędzy reprezentantami różnych opcji politycznych jest zauważalny na co dzień.

Czy coś wynika z kongresowego spotkania? Z pewnością to, że kontynuacja inicjatywy jest potrzebna, gdyż zmiana świadomości społecznej odnośnie konieczności debaty o przyszłości Polski jest trudna i nie wystarczy kliknięcie klawisza komputera, a tym bardziej słynne Ctrl C-CtrlV, aby to zmienić. Nikt za nas tego zrobi. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code