CSR – a co to takiego???

     Cieszy kolejne spotkanie na PG poświęcone CSR o którym pisze p. Popowska, ale trochę zaniepokoiło mnie zdanie  z zaproszenia, w którym autor pisze „Nasi eksperci pokażą również różnice między odpowiedzialnym biznesem a  zwykłymi działaniami w zakresie public relations i zacierania się ich, wyszczególniając tym samym ideę mającą przed sobą największą przyszłość.[ Cytat z (http://sfbcc.org.pl/aktualnosci/aktualnosci-pomorze/konferencja-csr.html].

Starałam się rozsupłać to zawiłe zdanie, ale z całą pewnością Społeczna Odpowiedzialność Biznesu to ani niezwykła część  public relations, ani zwykła!

PR może – i powinno – wspierać realizację programów CSR , ale nim nie jest – podobnie tak jak paliwo samochodowe nie jest samochodem ani jego częścią, ale warunkiem sine qua non jego poruszania [ no, chyba że popchamy] .

Często za to CSR utożsamia się ze zrównoważonym rozwojem  – tak pojmowanym, jak zaproponowała to World Commission on Environment and Development   „zdolność zaspokojenia globalnych potrzeb ekonomicznych, środowiskowych i społecznych obecnego pokolenia, bez odbierania szansy na zaspokojenie tych potrzeb przyszłym pokoleniom”, ale to juz zupełnie inna historia…


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code